Recerca

Treball en la interfície de l’ecologia teòrica i quantitativa. Els meus principals objectius són: 1) comprendre els processos eco-evolutius subjacents que impulsen la dinàmica de la població; 2) quantificar i identificar els conductors antropogènics i ambientals en les poblacions naturals i 3) produir i publicar evidència científica d’alta qualitat. La qual, llavors, es difon als gestors de biodiversitat, responsables polítics i públic en general. Específicament, he estudiat els efectes de la estocasticidad ambiental i les pertorbacions extremes en els trets de la història de vida, com la supervivència, el rendiment de reproducció, la dispersió, la migració i els processos de colonització.

Avui dia pots trobar-me treballant com a investigadora postdoctoral en la Universitat d’Aberdeen en el projecte NERC: Unint teoria demogràfica i les dades per a predir la dinàmica de poblacions estacionalment mòbils estructurades espacialment.

Publicacions:

  1. E Real, G Tavecchia , M Genovart, A Sanz-Aguilar , A Payo-Payo, D Oro (2018). Discard-ban policies can help improve our understanding of the ecological role of food availability to seabirds. Sciencia Marina 82 (1):115-120
  2. A Payo-Payo, A Sanz-Aguilar, M Genovart, A Bertolero, J Piccardo, D Camps, J Ruiz-Olmo & D (2018) Predator arrival elicits differential dispersal, change in age structure and reproductive performance in a prey population. Scientific Reports 8:1971
  3. A Payo-Payo, A Sanz-Aguilar, D Gaglio, RB Sherley, TR Cook, R Altwegg & PG Ryan. (2018) Survival estimates for the greater crested tern Thalasseus bergii in southern Africa. African Journal of Marine Science 40(1): 43–50.
  4. A Payo-Payo, M Genovart, A Sanz-Aguilar, J Greño, M Garcia-Tarason, A Bertolero, J Piccardo, D Oro. (2017) Colonisation in social species: the importance of breeding experience for dispersal in overcoming information barriers. Scientific Reports 7: 42866
  5. A Payo-Payo, M Genovart, A Bertolero, R Pradel, D Oro (2016). Consecutive cohort effects driven by density-dependence and climate influence early-life survival in a long-lived bird. Proceedings of the Royal Society of Biology B 283: 20153042.
  6. A Payo‐Payo, JM Lobo (2016). The unpredictable characteristics of the localities where new Iberian species will be discovered. Diversity and Distributions 22 (1), 73-82.
  7. A Payo-Payo, D Oro, JM Igual, L Jover, C Sanpera, G Tavecchia (2015). Population control of an overabundant species achieved through consecutive anthropogenic perturbations. Ecological Applications 25 (8), 2228-22391.
  8. EC Steigerwald, JM Igual, A Payo‐Payo, G Tavecchia (2015). Effects of decreased anthropogenic food availability on an opportunistic gull: evidence for a size‐mediated response in breeding females. Ibis 157 (3), 439-4484.
  9. A Payo-Payo, B Ruiz, L Cardona, A Borrell (2013). Effect of tissue decomposition on stable isotope signatures of striped dolphins Stenella coeruleoalba and loggerhead sea turtles Caretta caretta. Aquatic Biology 18 (2), 141-1476.
  10. K Yates, A Payo Payo, D Schoeman (2013). International, regional and national commitments meet local implementation: A case study of marine conservation in Northern Ireland. Marine policy 38, 140-150.

Pots trobar una versió actualitzada de les meves publicacions al meu perfil de Google Scholar.